Select Page

Kalwaria Zebrzydowska

Sanctuary in Kalwaria Zebrzydowska (the Monastery of the Bernardine Fathers), Poland

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej (klasztor ojców bernardynów)